l.slowek@naturopata-online.pl

+48 516 026 567

Top
 

UKŁAD ENERGETYCZNY CZŁOWIEKA – JEGO WPŁYW NA PSYCHIKĘ, ZDROWIE I FUNKCJONOWANIE W RZECZYWISTOŚCI

UKŁAD ENERGETYCZNY CZŁOWIEKA – JEGO WPŁYW NA PSYCHIKĘ, ZDROWIE I FUNKCJONOWANIE W RZECZYWISTOŚCI

Nasze ciała są prawdziwymi świątyniami tajemnic. Ludzie od wieków próbują poznać je po to, by móc rozwikłać zagadki istnienia oraz mechanizmów rządzących tym, co je warunkuje oraz wpływa na nasze funkcjonowanie w tym świecie. Tradycje dalekiego wschodu od bardzo dawna wiedziały już, że za „solidną” i pozornie trwałą powłoką ciała fizycznego kryje się cały przepastny świat wpływów subtelnych – matryc elektromagnetycznych, krystalicznych i plazmowych, łączących nas z wyższymi oktawami życia jako całości.
Na drodze tego poznania i doświadczenia zjawisk istniejących „w cieniu” materii, poznane i opracowane zostały całe systemy pływów energetycznych ciała oraz zostały opisane według zrozumienia różnych kultur oraz wywodzących się z nich badaczy.
W czasach współczesnych popularnym systemem opisywania układu energetycznego jest model hinduistyczny, który przybliżymy nieco w poniższym tekście.

Główna oś energetyczna organizmu skupia się wokół kanału pionowego kręgosłupa (Shushumna), wokół którego po trajektorii helisy pną się dwa „węże” energetyczne – Ida (żeński) oraz Pingala (męski). To główny trakt energetyczny naszego organizmu, przez który przepływa energia magnetyczna Ziemi (minus) oraz elektryczna Kosmosu (plus). Od tego Rdzenia, zgodnie z zasadą fraktalności oraz mikro i makrokosmosu odchodzą poszczególne odnogi oraz światłowody (w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej nazywane meridianami), zasilające wszystkie struktury naszego „ziemskiego pojazdu”.
Na trasie przepływu tzw. Prany, szczególną rolę pełnią centra energetyczne skupione na specyficznych wysokościach kręgosłupa, zwane czakrami.
Od zawsze tradycji hinduistycznej (i nie tylko) praca z nimi była czynnikiem bardzo silnie wspomagającym rozwój, oczyszczanie i nasze ostateczne zrozumienie siebie samego.
Są one łącznikiem pomiędzy poszczególnymi ciałami energetycznymi i powłokami oraz warunkują dynamikę przepływu energii w nich samych. Manifestują się w formie wiru i dosłownie wsysają energię z pola aurycznego i zapętlają ją w sobie. Z tego względu są tak pojemne i przechowują całą bibliotekę informacji na temat naszego wnętrza, przeżyć, blokad, doświadczeń i matrycy tego wcielenia. Ściśle powiązane są psychosomatycznie z psychiką i zaburzenia w systemie czakr mogą być zaobserwowane w naszej rzeczywistości, co pozwala nam dostrzec na jakich płaszczyznach nasze postrzeganie wymaga korekty i pracy nad sobą.

W skrócie, główne czakry odpowiadają za:

Czakra podstawy – stabilizacja, ugruntowanie w rzeczywistości, zakorzenienie, połączenie z Matką Ziemią, poczucie dostatku materialnego
Czakra sakralna – kreatywność, „rodzenie” dosłowne i metaforyczne, strach, seksualność, relacje partnerskie oraz z rodzicami
Czakra splotu słonecznego – powiązanie z ego, wolą, uporem, tolerancją, relacjami z ludźmi i ich postrzeganiem, radar terytorialny
Czakra serca – odpowiada za otrzymywanie i dawanie miłości, empatię, szeroko rozumiane poczucie dostatku (nie tylko w materii), połączenie psycho-emocjonalne z naturą, roślinami, zwierzętami
Czakra gardła – odpowiada za komunikację i wyrażanie tego co nosimy w sobie, za życie w prawdzie (lub jej braku) i jej ekspresję na zewnątrz
Czakra trzeciego oka – wiąże się z naszym postrzeganiem świata zewnętrznego oraz procesami mentalnymi, które kierujemy w jego kierunku. Może również wskazywać na życie w iluzji, dogmatach i innych programach mentalnych
Czakra korony – wpływa na nasze poczucie duchowości i połączenia z wyższymi oktawami istnienia we Wszechświecie.

Tworzą one pięć rodzajów energii życiowych działających w ciele człowieka jako -energię idącą do góry, pranę siły życiowej, pranę wszechprzenikającą, pranę podobną do ognia i pranę idącą do dołu. Ruch energii jest w nich przemienny i wielokierunkowy.
Dzięki biegunowości i naprzemienności, energia życiowa samoistną siłą swojego ruchu przemieszcza się do czakr i poprzez nie rozprowadzana jest po całym ciele fizycznym, energetycznym, emocjonalnym, mentalnym, przyczynowym i innych.

Psychosomatycznie, konkretne strefy energetyczne związane z czakrami odpowiadają za sfery naszego życia. Wiąże się to z energetyką ciała oraz częstotliwościami konkretnych energii przepływających przez nasze czakry.
Z tego względu dzielimy ciało na obszary:

1) czakra 1. i 2. – obszar fizyczny (odpowiada za osadzenie w materii, seksualność, działanie w świecie materialnym)
2) czakra 3. i 4. – obszar emocjonalny (odpowiada za ego, odczuwanie emocji, ukierunkowanie na działanie, a więc nasze motywacje)
3) czakra 5. i 6. – obszar mentalny ( odpowiada za myślenie, logikę, przetwarzanie naszego postrzegania rzeczywistości i samo postrzeganie, programy podświadomości i inne)
4) czakra 7 – obszar duchowy (odpowiada za połączenie z Uniwersum, intuicją, wyższym Ja i światem duchowym)

Oprócz nich posiadamy w sobie oczywiście o wiele więcej pomniejszych centrów energetycznych, odpowiadających za mniejsze segmenty nas samych i pełniących też funkcje lokalnych zasilaczy i przetworników (np. bardzo ważne czakry barków, kolan, bioder, czakra zero pod stopami czy na dłoniach, a także wyższe oktawy ciała krystalicznego).
Czakry te i punkty tworzą siatkę geometryczno – krystaliczną tego kim jesteśmy na każdym poziomie i są bezpośrednim odzwierciedleniem naszego wnętrza, dlatego i każdą dysfunkcję powinniśmy rozpatrywać przede wszystkim w kategorii zaburzenia energetycznego, gdyż z tej matrycy wyrastają wszystkie inne w naszym świecie (informacja idzie z góry, z gęstości subtelniejszych niż materia i schodzi dalej w dół aż do przestrzeni falowej – zasilającej, czyli „ściółki”, z której wyrasta Axis Mundi/ Drzewo Życia).

Centra i układy tworzą i emanują na zewnątrz nasze powłoki subtelne, które kierują bezpośrednio płaszczyznami naszego doświadczenia i regulują je.
Skupimy się tutaj na trzech najbliższym nam powłokom:
Ciało eteryczne – jest bezpośrednią matrycą energetyczną dla ciała fizycznego i zarazem sprawcą istnienia tego ciała (łącznie z organami wewnętrznymi i jego systemami). Składa się z siatki kanałów energetycznych, zasila i generuje ciało fizyczne. Znajduje się w odległości do 5 cm od ciała i jest w ciągłym ruchu.
Ciało astralne to inaczej ciało emocjonalne. Jest wypełnione kolorowymi obłokami energii i w zależności od generowanych emocji, zmienia swoje kolory. Znajduje się w odległości od 5-40 cm od ciała. Przenika ono gęstsze ciała i je wypełnia. Oddziałuje ono za pomocą emocji ze światem zewnętrznym (jego wpływ jest widoczny w promieniu do 18m).
Ciało mentalne wykracza dalej poza ciało emocjonalne, jednak przeszywa również ciała gęstsze. Jest związane ściśle z procesami myślowymi i sięga do poziomu myślokształtów, z którego 'wyławia’ konkretne myśli na zasadzie rezonansu. Jest to ciało subtelne, niełatwe do zaobserwowania.

W kontekście naszego zdrowia i szeroko rozumianego dobrostanu, praca nad układem energetycznym i jego powłokami jest kluczowa do uzyskania satysfakcji z życia oraz naszego spełnienia w nim. Istnieje wiele technik pobudzających i harmonizujących pływy energetyczne, np. joga, ukierunkowane medytacje, mantry, ćwiczenia oddechowe, techniki bioenergoterapeutyczne, oddziaływanie dźwiękiem instrumentów naturalnych, przebywanie z naturą, zwierzętami itp.
Głównym czynnikiem warunkującym ich pracę jest jednak nasza gotowość do podjęcia zmian postrzegania, odczuwania i zsyntetyzowania tych korekt w naszym życiu codziennym. Dopóki istnieją w nas niesynchroniczne emocje, przekonania, traumy lub iluzje, to nie będzie możliwości, by mogła realizować się poprzez nas zdrowa, harmonijna rzeczywistość. Z tego względu – bądźmy uważnymi obserwatorami własnych reakcji w każdym momencie swojego życia, ponieważ sensem naszego pobytu na tej Ziemi jest zbliżenie się do wartości Rdzenia Świadomości, z którego pochodzimy. Obejmuje to bycie przykładem miłości, bezwarunkowej pomocy i szerokiego zrozumienia, syntetyzującego wszelkie drogi rozwoju – włącznie z akceptacją istnienia w naszym życiu „cienia”, jako siły napędzającej rozwój. Droga ta wymaga na nas też silne uziemienie, zakorzenienie w swojej postawie oraz rozróżnienie co jest właściwe, a co nie (bez przyjmowania wszystkiego co przychodzi a priori, w tzw. ‘ezoterycznej bierności’). Z tego względu, czasem nawet miłość wymusza na nas danie komuś „kopniaka” – wszystko to jednak w dobrej intencji.
Jesteśmy tu dla siebie oraz wspólnego rozwoju, tak więc im silniej pracujemy nad sobą, tym bardziej pomagamy innym oraz Matce Ziemi. Niech te słowa pozostaną zatem w Waszej pamięci i niech będą latarnią, kierującą w trudniejszych chwilach świadomość na odpowiednie tory działania.

Tego Wam z całego serca życzę.


Fragment książki „Tajemnica Zdrowia. Synchronizm”
Link do książki: https://projektequilibrium.pl/ksiazka-tajemnica-zdrowia-synchronizm

Lukas Słowek
Projekt Equilibrium

Udostępnij
Lukas Słowek

Brak komentarzy

Napisz komentarz