l.slowek@naturopata-online.pl

+48 516 026 567

Top
 

TAJEMNICA ZDROWIA – PRZYCZYNY DYSFUNKCJI LUDZKIEGO CIAŁA

TAJEMNICA ZDROWIA – PRZYCZYNY DYSFUNKCJI LUDZKIEGO CIAŁA

Mówiąc o zdrowiu człowieka, nie sposób nie odnieść się do fizycznej i materialnej strony organizmu (ba, dla wielu jest to jedyna brana pod uwagę płaszczyzna). Oczywistym jest, że nasz wspaniały „bio-kostium cielesny”, podobnie jak inne zbudowane na jego wzór przez człowieka maszyny, potrzebuje odpowiednich komponentów, paliwa oraz innego rodzaju substancji, by móc osiągnąć swój pełny potencjał. Jego prawidłowe funkcjonowanie i sprawność są zatem zależne od tego, czy w całej jego wewnętrznej układance nie zabraknie odpowiednich „puzzli”. W odniesieniu do organizmu człowieka mówimy o minerałach (mikro i makroelementach), witaminach, solach komórkowych, aminokwasach, kwasach tłuszczowych i innych kluczowych biologicznie surowcach. Należy tutaj jednak zrozumieć, że ich niedobory, pojawiające się w konkretnych tkankach lub organach nie muszą też wynikać z braku ich występowania w organizmie. Takie zaburzenia mogą mieć zróżnicowaną naturę, przyczynami mogą być na przykład:
– Osłabiona funkcja wątroby (brak możliwości transmutacji półproduktów metabolicznych)- Nieprawidłowe środowisko i stagnacja wielkiego układu limfatycznego (zaburzenia transportu niektórych substancji do samej komórki, nieprawidłowe środowisko mezenchymalne/międzykomórkowe)

– Zaburzenia mikrokrążenia krwionośnego i limfatycznego
– Zaburzenia wchłaniania jelitowego
– Dysproporcje lub braki mikroflory jelitowej (zanieczyszczenie okrężnicy)
– Słaba utylizacja mineralna (osłabiony układ endokrynny, z nadnerczami i przysadką mózgową na czele)
– Infekcje pasożytnicze i mikrobiologiczne spowodowane środowiskiem tkankowym, odbiegającym od normy lub zanieczyszczeniami
– Zaburzenia funkcjonowania narządów, w których komponenty „dojrzewają” lub są syntetyzowane (np. zależność pomiędzy syntezą witaminy D i sprawnością nerek)
…oraz wiele innych.

Nasz system, by wykorzystać swoją dynamikę w pełni musi więc być synchroniczny ze sobą samym na bardzo wielu poziomach. Jeśli w jednym miejscu wystąpi zaburzenie lub jakikolwiek niedobór, w jednej chwili uruchamiana jest machina autoregulująca, wspierająca osłabione miejsce w brakujące komponenty lub energię (Qi/Chi/Prana). Zależności te opisuje bardzo dobrze Tradycyjna Medycyna Chińska, a unaocznia je utworzony dzięki tysiącom lat obserwacji i praktyki mistrzów medycyny dalekiego wschodu graf cyklu generująco-destrukcyjnego. W związku z teorią żywiołów, wspólnego generowania energetyki oraz wzajemnego kontrolowania funkcji poszczególnych narządów możemy przekonać się jak misternie zaprojektowaną machiną jest ludzki organizm. Nasz pojazd biologiczny jest dzięki temu w stanie bardzo wiele znieść. Potrafi on dostosowywać się do stylu życia jego użytkownika, pracować długo pod obciążeniem i wychodzić z wielu opresji nawet wtedy, gdy właściciel ciała nie obchodzi się z nim delikatnie.Istnieje bardzo wiele metod na wytrącenie go z równowagi, a im częściej są one stosowane, tym bardziej pogłębiamy wychylenie się amplitudy, które ostatecznie prowadzi do „wypadnięcia” naszego osobistego wskaźnika równowagi poza skalę i punkt powrotu, co w większości przypadków dla użytkownika kończy się tragicznie.Do praktyk desynchronizujących funkcjonowanie naszego układu (a przy okazji generujących fizyczną stagnację naszego wielkiego układu limfatycznego) należą przede wszystkim:

– Spożywanie produktów nie przeznaczonych do konsumpcji przez człowieka (mięso, nabiał, rafinowany cukier, rośliny modyfikowane genetycznie i inne produkty nadbudowujące duże ilości śluzu w organizmie)
– Nieprawidłowe łączenie produktów żywnościowych (opisane w osobnym dziale)
– Brak spożywania czystej, żywej wody oraz surowego, naładowanego elektrycznie pożywienia
– Nadużywanie substancji i stymulantów (papierosy, alkohol, kawa, środki psychoaktywne)
– Uzależnienia (fizyczne, mentalne lub emocjonalne)- Odcięcie się od natury i pola magnetycznego Matki Ziemi (życie w miastach, czyli „betonowych dżunglach” o wysokim zanieczyszczeniu smogiem elektromagnetycznym)
– Nadmierne generowanie oraz tkwienie w niesynchronicznych emocjach
– Zaburzenia relacji międzyludzkich, rodzinnych
– Trwonienie energii seksualnej
– Życie w przeszłości (żal) lub w przyszłości (niepokój), zamiast w tu i teraz (equilibrium)
– Nadmierne oddawanie energii czynnikom i „autorytetom” zewnętrznym (media, religie, polityka, ideologie i inne)
– Zatracenie równowagi pomiędzy życiem wewnętrznym, a zewnętrznym (izolacja <=> eksternalizacja)
– Zatracenie połączenia i komunikacji z samym sobą i Rdzeniem własnego „Ja”- Brak rozpoznania własnych potrzeb i celów
– Wystawianie własnego ciała na działanie dużej ilości toksyn oraz czynników biologicznie szkodliwych
– Brak umiejętności rozpoznania toksyn lub nadmierne podporządkowanie życia pobudkom ego, np. stosowanie chemicznych kosmetyków, przywiązanie do urządzeń elektronicznych (np. smartfony) itp.
– Brak empatii dla natury, roślin oraz zwierząt- Nadmierne osadzenie w materii
– umniejszanie lub ignorancja w stosunku do duchowej strony naszego istnienia

To tylko wybrane przykłady. W dzisiejszych czasach, przy braku połączenia z naturą i rdzeniem siebie samego, na porządku dziennym jest to, iż praktyki te doprowadzone zostają do ekstremum.Dysharmonia postępuje do takiego stopnia, że nawet nasz pieczołowicie zaprojektowany system przywracania równowagi nie jest już w stanie wyrównać szkód, które zostały poczynione. Taka istota na przestrzeni czasu sama doprowadza do swojego upadku, za pomocą tzw. choroby lub wypadku, wskazujących na głęboką niesynchroniczność istniejąca w jej polu. Należy tu wspomnieć, że jest to również częścią jej ewolucji oraz doświadczenia – nie zawsze musiałoby się to jednak kończyć bólem i cierpieniem. Z reguły jednak jest to konieczne, by wzruszyć zastałe i skostniałe struktury mentalne lub emocjonalne i wymusić na danej osobie powrót do wartości wspierających istnienie życia własnego i otaczającego. Tak samo jak my jesteśmy mikrokosmosem, w którym zachodzi nieskończona ilość procesów regulacyjnych, tak samo pole makrokosmiczne zbudowane jest na tej samej zasadzie co nasze własne. Warto więc tu wyjaśnić, że jeśli doprowadzimy w sobie do tak dużej dysharmonii, która w oczach kosmicznego pola autoregulacyjnego będzie zagrażać szeroko rozumianemu podtrzymaniu życia, to będzie musiała nastąpić jego reewaluacja i korekta – natychmiastowa (wypadek) lub rozłożona w czasie (stopniowe odcięcie od uniwersalnego zasilania, czyli tzw. choroba). Tak naprawdę jest to wyłącznie reakcja na wewnętrzny stan danej osoby oraz jego fizyczna manifestacja. Nie należy tego postrzegać w kategoriach kary, a zależności przyczynowo-skutkowej. Nie zawsze też wydarzenie takie ma swoją przyczynę w silnej wewnętrznej dysharmonii, a jest jedynie przyczyną do zrealizowania się czyjegoś szerszego, osobistego planu wcieleniowego. Z tego tez względu, zawsze powinna ona zostać przeanalizowana bardzo dokładnie oraz w pełnej szczerości ze sobą samym. (…)

Fragment książki „Tajemnica Zdrowia. Synchronizm”,A. Jakubowska, L. Słowek
Link do książki: https://projektequilibrium.pl/ksiazka-tajemnica-zdrowia-synchronizm

Udostępnij
Lukas Słowek

Komentarz

  • Wojciech
    9 listopada 2023 at 18:23

    Super, pozdrawiam! 🙂

Napisz komentarz