l.slowek@naturopata-online.pl

+48 516 026 567

Top
 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROJEKT EQUILIBRIUM NATUROPATA ONLINE

www.naturopata-online.pl

Sklep internetowy prowadzony jest przez:

PROJEKT EQUILIBRIUM
ul. Truskawkowa 10
64-500 Kępa
NIP: 7871986203
REGON: 302410603


Ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego PROJEKT EQUILIBRIUM Naturopata Online dostępnego pod adresem www.naturopata-online.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin określa:
– warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień w ramach Sklepu PROJEKT EQUILIBRIUM Naturopata Online
– minimalne wymagania techniczne do dokonania zakupów w sklepie PROJEKT EQUILIBRIUM Naturopata Online
4. W celu skorzystania ze Sklepu nie jest konieczne posiadanie konta w ramach serwisu internetowego PROJEKT EQUILIBRIUM Naturopata Online
5. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
– minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
– przeglądarka internetowa z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies

Dostawa i płatność:

1. Podawane na stronach produktowych ceny zawierają ustawowy podatek, wraz z innymi składnikami ceny.
2. Zakup towarów i usług odbywa się zgodnie z ich opisem.
3. Dostawa produktów fizycznych realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, INPOST oraz kurierów. Pozostałych –  drogą mailową.
4. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie:
– Przelew bankowy
– Przelewy24
– Paypal
5. Wysyłka produktów fizycznych jest dokonywana wg cennika podanego w stronie produktu, czas dostawy 7-14 dni roboczych (w wyjątkowych sytuacjach – ustalane indywidualnie z klientem)

Rezygnacje:

Z dokonanego zakupu możesz zrezygnować zgodnie z podanymi niżej zasadami:

1. Zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (lub więcej dni jeśli na stronie oferty podano dłuższy termin) od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.
2. Jeśli zamówienie jest realizowane w formie fizycznej przesyłki, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zamówienia usługi online, protokołu detoksykacyjnego, analizy irydologicznej lub konsultacji – kupujący może ubiegać się o zwrot kosztów do 14 dni od momentu złożenia i opłacenia zamówienia przez stronę internetową lub poza nią, bez podania przyczyny. Po tym czasie zwrot środków nie jest już możliwy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji wysyłając rezygnację pod adres: alex.jakubowska@gmail.com
4. Czas rozpatrzenia rezygnacji wynosi 14 dni roboczych
5. W przypadku usług elektronicznych, indywidualnych protokołów, analiz irydologicznych, konsultacji i pozostałych usług indywidualnych wykonywanych na zamówienie – zwrot nie jest możliwy po ich otrzymaniu lub gdy zostaną już wykonane i przesłane do klienta. Ewentualny zwrot środków na życzenie klienta jest możliwy, jednak jeśli została wykonana część usługi lub poświęciliśmy czas na przygotowanie jej dla klienta (choćby częściowo), to kwota ta zostanie potrącona adekwatnie do włożonych przez nas w usługę zasobów – o czym klient zostanie wcześniej poinformowany.
6. Jeśli zwrot został przyznany, a płatność za usługę została wykonana poprzez serwis przelewy24, PayPal lub inny kanał pobierający opłatę za obsługę płatności, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o prowizję serwisu, przez który została zrealizowana płatność.

Reklamacje:

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres:

PROJEKT EQUILIBRIUM
ul. Truskawkowa 10
64-500 Kępa
NIP: 7871986203
REGON: 302410603


1. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię dowodu wpłaty oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje i zwroty rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.
3. Towar uszkodzony (fabrycznie, nie z winy kupującego) zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe z powodu niedostępności na magazynie, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

Polityka prywatności

Pragnę Cię zapewnić, że Twoje dane wykorzystam tylko do komunikacji z Tobą. Ich podanie jest absolutnie dobrowolne. Usunięcie danych jest możliwe po zakończeniu procesu zakupu. Żeby to zrobić możesz wysłać wiadomość na adres: equilibrium.projekt@gmail.com
Zapewniam Cię, że Twoje dane nie będą nikomu odstępowane ani odsprzedawane. Szanuję Twoją prywatność.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest firma PROJEKT EQUILIBRIUM Lukas Słowek, z siedzibą w : ul. Truskawkowa 10, 64-500 Kępa.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: equilibrium.projekt@gmail.com

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT, wyłącznie w celach administracyjnych. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;